Informatie voor ouders

In het Pedagogisch Beleidsplan staat beschreven wat u van De Groene Burcht mag verwachten als uw kind bij ons verblijft. U ziet terug wat onze zorg zo bijzonder maakt; heel gewoon maar net iets anders.

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn waarin we de zorg met u willen evalueren. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap

Op De Groene Burcht krijgt uw kind zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor toegewezen. Zij zijn aanspreekpunt voor alle disciplines die bij de zorg van uw kind betrokken zijn. Zij houden zo nodig contact met behandelend arts(en) en andere hulpverleners. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de verwerken van wijzigingen in het zorgdossier van uw kind. Zij zijn vast aanspreekpunt met betrekking tot zorginhoudelijke vragen over uw kind.

Openingstijden

Het verpleegkundig dagverblijf biedt van maandag tot en met vrijdag van 7.45 – 17.00 uur opvang.

Aanmelding en financiering