Informatie voor ouders

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn waarin we de zorg met u willen evalueren. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap

Op De Groene Burcht krijgt uw kind zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor toegewezen. Zij zijn aanspreekpunt voor alle disciplines die bij de zorg van uw kind betrokken zijn. Zij houden zo nodig contact met behandelend arts(en) en andere hulpverleners. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de verwerken van wijzigingen in het zorgdossier van uw kind. Zij zijn vast aanspreekpunt met betrekking tot zorginhoudelijke vragen over uw kind.

Openingstijden

Het verpleegkundig dagverblijf biedt van maandag tot en met vrijdag opvang van 7.45 – 17.45 uur.

De Groene Burcht is voor alle groepen gesloten in 2022 op:
• maandag 18 april (2de Paasdag)
• woensdag 27 april (Koningsdag)
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
• maandag 6 juni (2de Pinksterdag)
• donderdag 13 oktober (Teamdag)
• dinsdag 22 november (Scholingsdag)
• maandag 26 december (2de Kerstdag)

Vakantieweken gesloten per groep:
Duikelaar:
maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei
maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus

Pippeloen:
maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus
maandag 8 augustus t/m vrijdag 12 augustus

Robbedoes:
maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli
maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli

Zevensprong:
maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei
maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus

Aanmelding en financiering