Informatie voor ouders

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn waarin we de zorg met u willen evalueren. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap

Op Duikelaar en Robbedoes krijgt uw kind zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor toegewezen. Zij zijn aanspreekpunt voor alle disciplines die bij de zorg van uw kind betrokken zijn. Zij houden zo nodig contact met behandelend arts(en) en andere hulpverleners. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de verwerken van wijzigingen in het zorgdossier van uw kind. Zij zijn vast aanspreekpunt met betrekking tot zorginhoudelijke vragen over uw kind.

Openingstijden

Het verpleegkundig dagverblijf biedt het gehele jaar door opvang. Met uitzondering van de nationale feestdagen. In de zomer, tijdens de schoolvakantie, sluiten wij 2 aangesloten weken.

Duikelaar en Robbedoes zijn geopend van 7.45 tot 17.45 uur

Dagen gesloten voor 2020 zijn:

 • Vrijdag 25 december
 • Zaterdag 26 december

Dagen  gesloten in 2021:

 • Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
 • Vrijdag 2 april   (goede vrijdag)
 • Maandag 5 april (2de paasdag)
 • Maandag 26 april
 • Dinsdag 27 april (koningsdag)
 • Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 14 mei
 • Maandag 24 mei (2de pinksterdag)
 • Vrijdag 24 december

Wij hebben week 31 en week 32 een zomersluiting voor alle groepen van de Dagopvang.

Dit betreft maandag 2 augustus t/m vrijdag 13 augustus.

Aanmelding en financiering