Voor welke kinderen

Over De Groene Burcht

De Groene Burcht is een verpleegkundige kinderzorginstelling op een prachtige locatie. Het is een vrolijk kasteel, met een tuin voorzien van mooie olijfbomen en diverse speeltoestellen. Van binnen oogt het warm en vrolijk en de velen muurschilderingen maken de aankleding compleet. Alle kinderen kunnen en mogen in De Groene Burcht kind zijn. Dagelijks ervaren wij hoe bijzonder kinderen zijn, dat de benaderingswijze anders is dan bij volwassenen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. Daarom zijn wij gespecialiseerd in de kindzorg, werken wij met passie waarin veiligheid vertrouwen en houvast belangrijke elementen zijn in de uitvoering van de zorg. Binnen De Groene Burcht willen wij een plek creëren voor kinderen die meerwaarde geeft aan het kind zijn ondanks de ziekte en/of beperking. Wij willen de kinderen laten genieten, spelen en ontwikkelen in een huiselijke en warme omgeving, met een enthousiast team aan professionals en vrijwilligers. De Groene Burcht levert intensieve kindzorg aan kinderen van 0 tot 5 jaar.

Welke kinderen komen in aanmerking voor zorg?

Wij kunnen opvang en zorg bieden aan kinderen met volgende problematieken:

 • Nier problematiek en/of afhankelijk zijn van peritoneaal dialyse;
 • Ernstige hartafwijkingen;
 • Monitor bewaking;
 • Neurologische problematiek;
 • Ernstige vormen van epilepsie;
 • Infuustherapie/ centrale lijn;
 • Oncologische problematiek;
 • Metabole aandoeningen/ stofwisselingsziekte;
 • Ademhalingsondersteuning;
 • Een tracheacanule;
 • Afhankelijkheid van beademingsvorm (chronisch intermitterend en chronisch continue)

Welke zorg kunnen wij bieden?

Verpleegkundig kinderdagverblijf/dagopvang: ‘Heel gewoon maar net iets anders’, dat is de dagopvang van maandag tot en met vrijdag. Het dagverblijf bevindt zich op de begane grond. We bieden kleinschalige zorg voor kinderen van 0 tot 5 jaar … lees verder

Plusopvang met pedagogische begeleiding: Dit is dagopvang met ontwikkelingsondersteuning, waarbij voortdurend verpleegkundige toezicht niet direct noodzakelijk is. Het betreft kinderen uit de regio met een licht somatische zorgvraag van 0 tot 5 jaar … lees verder

Het kind staat centraal in de zorg, ‘zorg op maat ‘ is ons uitgangspunt. In de zorg voor het kind hebben wij tevens oog voor het functioneren van het gezin, wij kijken naar de behoefte en de zorgvraag van kind en gezin. Wij streven ernaar om gezinnen met een ernstig ziek kind te versterken, ondersteunen, en begeleiden door een klein stukje van de zorg(en) rondom het zieke kind te delen.

(Kinder)verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschapper zorgen voor een deskundige opvang en begeleiding voor uw kind. De verpleegkundigen zijn allen geregistreerd volgens de eisen van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en bekwaam in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Regelmatig hebben de teamleden bijscholing, cursussen of symposia om hun kennis te verbreden en bij te houden. Op indicatie kan er een fysiotherapeut of logopedist ingeschakeld worden. Tevens worden wij ondersteund door een team van vrijwilligers.