Informatie voor ouders

In het Pedagogisch Beleidsplan staat beschreven wat u van De Groene Burcht mag verwachten als uw kind bij ons verblijft. U ziet terug wat onze zorg zo bijzonder maakt; heel gewoon maar net iets anders.

Oudercontact
Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden van uw kind in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn, waarin we de zorg met u willen evalueren. We staan dan uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap
Op Pippeloen krijgt uw kind zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor toegewezen. De mentor fungeert als aanspreekpunt voor het kind en gezin met betrekking tot zorgverlening en ontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening en stemt af met alle betrokkenen, sociaal wijkteam en behandelend (para-)medici.

Ambulante begeleiding voor ouders
Naast de behandeling en verpleegkundige dagopvang voor uw kind kunnen wij ouders ondersteuning bieden in de thuissituatie. In de ambulante begeleiding staat de hulpvraag van de ouders centraal in combinatie met de ontwikkelingsvraag van het kind. Bekijk voor meer informatie de flyer Ambulante begeleiding voor ouders met chronisch zieke kinderen

Openingstijden
Pippeloen biedt van maandag tot en met vrijdag van 7.45 – 17.00 uur opvang.

Afwezigheid
Elk jaar vragen wij ouders om ruim van tevoren door te geven welke periode hun kind niet komt i.v.m. vakantie, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de inzet van personeel. Daarnaast vragen we ouders om dagjes uit zoveel mogelijk te plannen op dagen dat hun kind niet naar de dagopvang komt. Voor kinderen die vanuit de zorgverzekering worden gefinancierd, mag er voor die dag niet gedeclareerd worden vanuit de zorgverzekeraar.

Aanmelding en financiering