Informatie voor ouders

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden van uw kind in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn, waarin we de zorg met u willen evalueren. We staan dan uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap

Op Pippeloen krijgt uw kind een mentor toegewezen. Dit kan zowel de verpleegkundige als de pedagogisch medewerker zijn. De mentor fungeert als aanspreekpunt voor het kind en gezin met betrekking tot zorgverlening en ontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening en stemt af met alle betrokkenen, sociaal wijkteam en behandelend (para-)medici.

Openingstijden

De plusopvang is het gehele jaar open, met uitzondering van de nationale feestdagen. In de zomer, tijdens de schoolvakantie, sluiten wij 2 aangesloten weken.

Pippeloen is geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Dagen gesloten voor 2020 zijn:

 • Vrijdag 25 december
 • Zaterdag 26 december

Dagen  gesloten in 2021:

 • Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
 • Vrijdag 2 april   (goede vrijdag)
 • Maandag 5 april (2de paasdag)
 • Maandag 26 april
 • Dinsdag 27 april (koningsdag)
 • Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 14 mei
 • Maandag 24 mei (2de pinksterdag)
 • Vrijdag 24 december

Wij hebben week 31 en week 32 een zomersluiting voor alle groepen van de Dagopvang.

Dit betreft maandag 2 augustus t/m vrijdag 13 augustus.

Aanmelding en financiering