Informatie voor ouders

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. Wij stellen het op prijs wanneer ook u hier de bijzonderheden van uw kind in schrijft. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat. Er zullen meerdere momenten zijn, waarin we de zorg met u willen evalueren. We staan dan uitgebreid stil bij de ontwikkeling van uw kind en zijn of haar plek in de groep.

Mentorschap

Op Pippeloen krijgt uw kind zowel een verpleegkundig als een pedagogisch mentor toegewezen. De mentor fungeert als aanspreekpunt voor het kind en gezin met betrekking tot zorgverlening en ontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening en stemt af met alle betrokkenen, sociaal wijkteam en behandelend (para-)medici.

Openingstijden

Pippeloen biedt van maandag tot en met vrijdag van 7.45 – 17.00 uur opvang.

Aanmelding en financiering