Over dagopvang in ons verpleegkundig kinderdagverblijf

De Groene Burcht heel gewoon, maar net iets anders

Binnen het verpleegkundig kinderdagverblijf De Groene Burcht bestaan vier dagopvanggroepen, te weten Duikelaar, Robbedoes, Zevensprong en Pippeloen. Op Duikelaar, Robbedoes en Zevensprong bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Op Pippeloen (incidenteel ook op de andere groepen) bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, die naast extra ontwikkelingsondersteuning ook lichte verpleegkundige zorg nodig hebben. Alle groepen zijn verticale groepen.

Uitgangspunt binnen De Groene Burcht is dat het kind ondanks zijn medische aandoening zoveel mogelijk gewoon kind mag zijn. De dagopvang wordt geboden binnen een veilig, voorspelbaar, stimulerend klimaat, waarbij het kind kan spelen, ontwikkelen en ontdekken. Er wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma waarbinnen activiteiten zijn verwerkt gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Wij beschikken over een snoezelkamer, aangepast spelmateriaal, buitenspeelplaats en een slaapkamer waar ieder kind zijn eigen bedje heeft. Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie kunnen plaatsvinden op de groep.

Voor welke kinderen?

Op Duikelaar, Robbedoes en Zevensprong bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Kinderen die vallen onder de intensieve kindzorg.  Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen. De verpleegkundige zorg staat centraal binnen deze opvang. De kinderverpleegkundigen werken nauw samen met de jeugdzorgwerker. Een gedragswetenschapper is betrokken bij de behandeling. Met elkaar dragen zij zorg voor het pedagogisch klimaat op de groep en de ontwikkelingsstimulans van de kinderen. 

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?

 • Als er behoefte is aan 24-uurs toezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
 • Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:

 • (ernstige) Hartaandoeningen;
 • Luchtwegproblemen;
 • Ontregelde epilepsie;
 • Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
 • Nieraandoeningen;
 • Stofwisselingsziekte;
 • Behoefte aan extra zuurstof;
 • Monitor bewaking;
 • Infuustherapieën.

Informatie voor ouders

Aanmelding en financiering