Over plusopvang in ons verpleegkundig kinderdagverblijf

De Groene Burcht heel gewoon, maar net iets anders

Binnen het verpleegkundig kinderdagverblijf De Groene Burcht bestaan vier dagopvanggroepen, te weten Duikelaar, Robbedoes, Zevensprong en Pippeloen. Op Duikelaar, Robbedoes en Zevensprong bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Op Pippeloen (incidenteel ook op de andere groepen) bieden we kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, die naast extra ontwikkelingsondersteuning ook lichte verpleegkundige zorg nodig hebben. Alle groepen zijn verticale groepen.

Uitgangspunt binnen De Groene Burcht is dat het kind ondanks zijn medische aandoening zoveel mogelijk gewoon kind mag zijn. De dagopvang wordt geboden binnen een veilig, voorspelbaar, stimulerend klimaat, waarbij het kind kan spelen, ontwikkelen en ontdekken. Er wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma waarbinnen activiteiten zijn verwerkt gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Wij beschikken over een snoezelkamer, aangepast spelmateriaal, buitenspeelplaats en een slaapkamer waar ieder kind zijn eigen bedje heeft. Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie kunnen plaatsvinden op de groep.

Voor welke kinderen?

Voor kinderen die vanwege een extra zorgvraag niet naar de reguliere dagopvang kunnen, is er op De Groene Burcht de groep Pippeloen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar krijgen naast extra ontwikkelingsondersteuning, ook de nodige verpleegkundige zorg.

De groepen worden begeleid door een verpleegkundige en een jeugdzorgwerker. Een gedragswetenschapper is betrokken bij de behandeling. 

In een huiselijke omgeving wordt gezongen, gespeeld en wordt de ontwikkeling positief gestimuleerd. Omdat de groep maximaal 5 kinderen per dag opvangt, is er gerichte aandacht voor het individuele kind. In overleg met de ouders stellen de professionals een individueel zorgplan op, waarin de zorg voor het kind en de doelen waaraan gewerkt wordt, staan beschreven.

Informatie voor ouders

Aanmelding en financiering