Organisatie

Teamsamenstelling
De begeleiding op De Groene Burcht wordt uitgevoerd door een team van professionals bestaande uit (kinder)verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschapper. De verpleegkundigen zijn allen geregistreerd volgens de eisen van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en bekwaam in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Het team wordt aangestuurd door Yvette Wols, manager van De Groene Burcht. Op indicatie kan er een fysiotherapeut of logopedist ingeschakeld worden.
Het team van professionals wordt ondersteund door een team van vrijwilligers.

De Groene Burcht is geen ziekenhuis en heeft geen arts die de kinderen behandelt. Wel werken we samen met diverse ziekenhuizen, behandelend kinderartsen en diverse andere organisaties om de zorg rondom het ernstig zieke kind te kunnen stroomlijnen. 

Onderdeel van Enver
De Groene Burcht is een afdeling van Enver, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

Enver wil dat ieder kind veilig en kansrijk opgroeit. Dat het trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan. Wanneer er kwetsbaarheden of problemen zijn in de ontwikkeling van een kind of jongere kan Enver helpen; thuis, op school of op een (Enver-)locatie in de buurt. Samen werken we aan een goede basis, zodat kinderen, jongeren en ouders het beste uit zichzelf kunnen halen en met vertrouwen verder kunnen.

Enver is een organisatie zonder winstoogmerk. Voor ondersteuning van Enver is meestal een verwijzing nodig van de gemeente. Ook de jeugdbescherming (gecertificeerde instelling), huisarts en medisch specialist kunnen kinderen, jongeren en gezinnen bij Enver aanmelden. 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Esther Reinhard vormt de raad van bestuur van Enver en is als bestuurder eindverantwoordelijk voor De Groene Burcht. Zij hanteert de de 7 principes uit de brede Governancecode en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Enver. 

Meer informatie over Enver, de organisatie en het zorgaanbod vindt u op www.enver.nl.