Links

www.binkz.nl
Branchevereniging Integrale KindZorg. BINKZ behartigt de belangen van leden die verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis aanbieden.

www.nikzuidwest.nl
Netwerk integrale kindzorg. Hulpvraag voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

www.kinderpalliatief.nl/home
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg.

www.hetmedischekindzorgsysteem.nl
Het medischekindzorg systeem (MKS) is  een systematiek van indiceren, organiseren en uitvoeren van (medische) zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen t/m 17 jaar die onder de eindverantwoordelijkheid van de (kinder) arts vallen.

www.juisteloket.nl
Voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag.