Aanmelding en financiering

Aanmeldingsprocedure

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling en/of een lichte verpleegkundige zorgvraag? Spreekt gerichte begeleiding in een kleine groep u aan? Dan kunt u contact opnemen met De Groene Burcht via: indicatieaanvraag@enver.nl

Het is belangrijk dat u eerst kennis komt maken zodat u een eerste indruk kunt opdoen. Tijdens deze kennismaking  krijg u een rondleiding en een vrijblijvend gesprek. Hierin wordt in samenspraak met u besproken of Pippeloen de juiste opvang is voor uw kind. Wanneer de keuze duidelijk is, wordt het traject van plaatsing doorgenomen. Voor de groep Pippeloen kunnen ouders zelf, de behandelend arts, het sociaal wijkteam of Stichting MEE het kind aanmelden.

Financiering

De opvang voor kinderen van Pippeloen wordt gefinancierd door de gemeente. Hiervoor is een beschikking nodig. De aanvraag kunnen wij met u verzorgen in overleg met huisarts, kinderarts of het wijkteam uit de gemeente waar het kind woonachtig is.

Specifieke verpleegkundige handelingen zoals een neus-maagsonde inbrengen, worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Onze speciaal opgeleide hbo-verpleegkundigen zullen deze indicatie verzorgen.

Plaatsingsprocedure

Na plaatsing ontvangt u van ons een zorgovereenkomst in 2-voud. Deze dient u vooraf aan de zorg te ondertekenen. Zodra u deze overeenkomst retour hebt gestuurd, worden er in overleg met u twee wenochtenden ingepland. Tijdens deze ochtenden wordt de zorg voor uw kind doorgenomen met de kinderverpleegkundige en jeugdzorgwerker. Ook kunt uw kind alvast kennis maken met de medewerkers en de andere kinderen.

Vervoer

Om u als ouders regelmatig te spreken en te kunnen begeleiden, is onze voorkeur dat u zelf het kind komt brengen en ophalen. Vanuit de Jeugdwet kan er eventueel vervoer worden aangevraagd. Per gemeente is het verschillend hoe dit vervoer geregeld wordt. De Groene Burcht draagt geen verantwoordelijkheid voor het taxivervoer.