Aanmelding en financiering

Aanmeldingsprocedure

Heeft uw kind intensieve verpleegkundige zorg nodig? Spreekt professionele zorg en gerichte begeleiding in een kleine groep u aan? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke van Steenoven, verpleegkundig beleids- en kwaliteitsmedewerker van De Groene Burcht annemiekevansteenoven@enver.nl

Het is belangrijk dat u eerst kennis komt maken zodat u een eerste indruk kunt opdoen. Tijdens deze kennismaking  krijgt u een rondleiding en een vrijblijvend gesprek. Hierin wordt in samenspraak met u besproken of het verpleegkundig kinderdagverblijf  de juiste opvang is voor uw kind. Wanneer de keuze duidelijk is, wordt het traject van plaatsing doorgenomen. Voor de kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen ouders zelf, de behandelend arts, transferverpleegkundigen, maatschappelijk werk of Stichting MEE het kind aanmelden.

Financiering

Voor opvang van uw kind op het verpleegkundig kinderdagverblijf (Duikelaar en Robbedoes) is een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet. Onze speciaal opgeleide HBO-verpleegkundigen kunnen deze indicatie voor u verzorgen.

De verpleegkundigen zijn opgeleid volgen het project ‘Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde’ en de module “Werken met het Medische Kindzorg Systeem (MKS). De verpleegkundige voldoet aan de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving volgens de V&VN.

Plaatsingsprocedure

Na plaatsing ontvangt u van ons een zorgovereenkomst in 2-voud. Deze dient u vooraf aan de zorg te ondertekenen. Zodra u deze overeenkomst retour heeft gestuurd, worden er in overleg met u twee wenochtenden ingepland. Tijdens deze ochtenden wordt de zorg voor uw kind doorgenomen met de kinderverpleegkundige en pedagogisch medewerker. Ook kunt uw kind alvast kennis maken met de medewerkers en de andere kinderen.

 

Vervoer

De kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen worden vervoerd door taxibedrijf St-Job. Zij zijn ervaren en gespecialiseerd in zorgvervoer. Zij voldoen aan de landelijke richtlijnen ten aanzien van vervoer Intensieve kindzorg.