Externe PGB – ZvW

Aanvragen PGB- zorgverzekeringswet

HBO-opgeleide verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van eerstelijns zorg aan zieke kinderen en het gezin in de eigen omgeving. Voor ouders uit de regio Rotterdam Rijnmond en Drechtsteden die een PGB- zorgverzekeringswet willen aanvragen voor de zorg voor hun kind in de thuissituatie,  kan u hulp aanvragen van een van onze verpleegkundige.De verpleegkundige voldoet aan de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving volgens de V&VN. Wij indiceren voor kinderen uit de regio Rotterdam Rijnmond en de Drechtsteden.

Indien u als ouder een vraag heeft over een PGB – zorgverzekeringswet voor uw kind in de thuissituatie, kunt u een mail sturen naar onze indicatiestellers indicatieaanvraag@enver.nl