Historie

Van Pallieterburgt naar De Groene Burcht
Op 24 juni 2009 opende verpleegkundig kinderdagverblijf Pallieterburght officieel de deuren. Pallieterburght dankte haar naam aan Stichting Pallieter, die uitsluitend met vrijwilligers en donateurs de realisatie van Pallieterburght heeft gefinancierd. Rein Lander, oprichter en fondsenwerver van Stichting Pallieter, was de grote initiator. Stichting Pallieter is zich blijven inzetten voor het welzijn van het zieke en gehandicapte kind, ook na het overlijden van Rein in 2018. Als eerbetoon aan Rein is het pad achter Pallieterburght naar hem vernoemd: Rein Landerpad.
Stek Jeugdhulp verleende als eerste zorgpartner de zorg voor ernstig zieke kinderen op de verpleegkundige dagopvang in Pallieterburght.

Kinderzorghuis
Tussen 1 februari 2019 en 1 april 2022 werd ook 24-uurs zorg geleverd, in het kinderzorghuis op de eerste etage. Na de sluiting van het kinderzorghuis is op deze etage een vierde dagopvanggroep geopend.

De Groene Burcht
Na de fusie van Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof tot Enver is in september 2019 de naam Pallieterburght veranderd in De Groene Burcht, aansluitend op het logo en de huisstijl van Enver.