Historie & organisatie

Verpleegkundig kinderdagverblijf
Op 1 januari 2009 is het verpleegkundig kinderdagverblijf van Stek Jeugdhulp als eerste zorgpartner de zorg gaan verlenen voor ernstig zieke kinderen op de verpleegkundige dagopvang in Pallieterburght. Op 24 juni 2009 werden de deuren van Pallieterburght officieel geopend door toenmalig premier Balkenende. De financiering van het pand  is destijds volledig gefinancieerd via fondsenwerving door de Stichting Pallieterburght.

Enver
In 2018 is Stek Jeugdhulp gefuseerd met 2 andere Jeugdzorg organisaties, die na de fusie de naam Enver voert.

Kinderzorghuis
Op 1 februari 2019 zijn wij gestart met het leveren van 24-uurs zorg in het kinderzorghuis op de eerste etage.

Huidige situatie
Vanaf 26 september 2019 is de naam veranderd in De Groene Burcht met een nieuw logo en huisstijl. Als organisatie leveren wij al jaren zorg aan ernstig zieke kinderen op de dagopvang. Vanaf 1 februari 2019 leveren we complete kinderzorg in het gehele pand. Alle reden om een nieuwe frisse start te maken met een heldere profilering en nieuwe naam.

De Groene Burcht is geen ziekenhuis en heeft geen arts die de kinderen behandelt. Wel wordt er samengewerkt met de diverse ziekenhuizen, behandelend kinderartsen en diverse andere organisaties om de zorg rondom het ernstig zieke kind te kunnen stroomlijnen.

Raad van Bestuur
Esther Reinhard en Arlette Sprokkereef  zijn bestuurders bij Enver. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Enver waaronder De Groene Burcht valt. De Raad van Bestuur hanteert de 7 principes uit de brede Governancecode. Enver is een organisatie zonder winstoogmerk.

Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit één voorzitter (André Rouvoet) en acht leden. De Raad is verantwoordelijk voor toezicht en de naleving van de kwaliteit van zorg.

Manager
Laura Tuinstra is manager van De Groene Burcht en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering binnen De Groene Burcht.

Verpleegkundig kwaliteits- en beleidsmedewerker
Annemieke van Steenoven biedt als kwaliteits- en beleidsmedewerker ondersteuning aan de interne bedrijfsvoering.