Historie & organisatie

Pallieterburgt
Op 1 januari 2009 is het verpleegkundig kinderdagverblijf van Stek Jeugdhulp als eerste zorgpartner de zorg gaan verlenen voor ernstig zieke kinderen op de verpleegkundige dagopvang in Pallieterburght. Op 24 juni 2009 werden de deuren van Pallieterburght officieel geopend door toenmalig premier Balkenende.
Pallieterburght,(dat in 2019 is omgedoopt tot De Groene Burcht) dankte haar naam aan Stichting Pallieter, die uitsluitend met vrijwilligers en donateurs de realisatie van Pallieterburght heeft gefinancierd. Rein Lander, oprichter en fondsenwerver van Stichting Pallieter, was de grote initiator.
Na de realisatie van Pallieterburght is het beheer en de exploitatie overgenomen door Stichting Pallieterburght. Stichting Pallieter is zich blijven inzetten voor het welzijn van het zieke en gehandicapte kind, ook na het overlijden van Rein in 2018. Als eerbetoon aan Rein is het pad achter Pallieterburght naar hem vernoemd: Rein Landerpad.

Enver
In 2018 is Stek Jeugdhulp gefuseerd met 2 andere Jeugdzorg organisaties, die na de fusie de naam Enver voert.

Kinderzorghuis
Tussen 1 februari 2019 en 1 april 2022 hebben wij 24-uurs zorg geleverd in het kinderzorghuis op de eerste etage. Na de sluiting van het kinderzorghuis is er een vierde dagopvanggroep geopend.

De Groene Burcht
In september 2019 is de naam Pallieterburght veranderd in De Groene Burcht met daarbij ook een nieuw logo en huisstijl. De Groene Burcht is geen ziekenhuis en heeft geen arts die de kinderen behandelt. Wel wordt er samengewerkt met de diverse ziekenhuizen, behandelend kinderartsen en diverse andere organisaties om de zorg rondom het ernstig zieke kind te kunnen stroomlijnen.

Raad van Bestuur
Esther Reinhard vormt de raad van bestuur van Enver. Als bestuurder is zij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Enver waaronder De Groene Burcht valt. De Raad van Bestuur hanteert de 7 principes uit de brede Governancecode. Enver is een organisatie zonder winstoogmerk.

Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit één voorzitter (André Rouvoet) en vijf leden. De Raad is verantwoordelijk voor toezicht en de naleving van de kwaliteit van zorg.