ANBI

Stichting Vrienden van Enver/De Groene Burcht
Stichting Vrienden van Enver verzorgt de fondsenwerving ten behoeve van cliënten van Enver. Zo kan Enver cliënten activiteiten en voorzieningen bieden die niet gefinancierd kunnen worden uit andere middelen. Belangrijke zaken die het verschil maken of gewoon wat extra kleur brengen in het leven van de kinderen. Vrienden van Enver doet hiervoor een beroep op diverse fondsen en sponsors. Indien u De Groene Burcht een warm toe draagt, kunt u ons kinderzorghuis steunen door een donatie te geven.

Stichting Vrienden van Enver is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 8180.73.524). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24416185.

Rekeninggegevens
Stichting Vrienden van Enver
IBAN NL 23 INGB 0005 3021 11 ten name van Stichting Enver ovv De Groene Burcht

Schenkingen via nalatenschap
Schenkingen via nalatenschap kunt u opnemen in uw testament. U heeft hierbij de volgende informatie nodig:

Stichting Vrienden van Enver/De Groene Burcht
Kerklaan 460
2903 HJ Capelle aan den IJssel
KvK nr. 24416185.

Stichting Pallieterburght
Het doel van de Stichting is de exploitatie en instandhouding van het gebouw Pallieterburght en het ter beschikking stellen aan instellingen en of organisaties die het pand openstellen voor zorg aan ernstig zieke en chronisch zieke kinderen in de wijde omgeving van Capelle aan den IJssel, zonder daarmee winst te beogen.

Het bestuur van de Stichting heeft per 01-07-2018 een kostendekkend huurcontract voor langere termijn afgesloten met Enver, waarbij Enver zich heeft verbonden tot de exploitatie van het pand ten behoeve van de zorg voor ernstige zieke kinderen en de Stichting als eigenaar van het pand aan de Kerklaan 460 te Capelle aan den IJssel het benodigde onderhoud te plegen zodat de instandhouding van het pand verzekerd blijft. In de toekomst zal de Stichting ook fondsen werven en in samenwerking met Enver door middel van inzamelingsacties en andere donaties trachten voldoende middelen te verzamelen om eventueel gewenste veranderingen aan het pand te bekostigen.

Voor meer informatie over de Stichting kijk op www.pallieterburght.nl

RSIN nummer : 809264018