Aanmelding en financiering

Aanmeldingsprocedure

Wilt u meer informatie over de verblijfsmogelijkheden in ons verpleegkundig kinderzorghuis? Dan kunt u contact opnemen met Miriam Franke, zorgcoördinator kinderzorghuis miriamfranke@enver.nl

Plaatsingsprocedure

Na aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats op De Groene Burcht. Kind en ouder(s) ontvangen een rondleiding en worden voorgesteld aan het zorgteam. Daarnaast bespreken wij de wensen voor opvang, de tarieven en het algemene beleid. Indien uw kind zorg gaat afnemen krijgt u van ons een zorgovereenkomst op naam. Hierin staan de wederzijds gemaakte afspraken. Tevens maken wij een afspraak voor een intakegesprek met de kinderverpleegkundige die de zorg met u gaat bespreken. Dit intakegesprek vindt voor aanvang van de zorg plaats.

Financiering

De Groene Burcht heeft een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) erkenning van het ministerie van VWS. Wij leveren zorg die valt onder de zorgverzekeringswet. Voor zorg is een indicatie noodzakelijk.

Zorgverzekeringswet

Als de zorg onder de Intensieve kindzorg valt, wordt dit gefinancierd door de zorgverzekeringswet. Indien de zorgkosten van De Groene Burcht rechtstreeks door De Groene Burcht aan de zorgverzekeraar wordt gefactureerd heet dit principe van zorgfinanciering; ‘Zorg In Natura’. Ouders ontvangen dan geen factuur. De Groene Burcht levert Zorg in Natura voor kinderen uit het postcodegebied 2600-3500.