Informatie voor ouders

Oudercontact

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij bijzonderheden, aandachtspunten en veranderingen in het zorgplan. Natuurlijk kunt u altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat tijdens het verblijf op het kinderzorghuis. Is uw kind langer in zorg, dan zullen er meerdere momenten zijn, waarin wij de zorg met u willen evalueren. We staan dan uitgebreid stil bij de voortgang en ontwikkeling van uw kind.

Zorgcoördinator

Uw eerste contact zal plaatsvinden met de zorgcoördinator. Zij draagt zorg voor de planning, coördinatie en uitvoering van de aanmeldings- en opname procedure. Tijdens het verblijf  is zij  het centrale aanspreekpunt in het kinderzorghuis.  

Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige

Indien u kind langer dan 3 aaneengesloten weken op De Groene Burcht verblijft, krijgt uw kind een Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV- er) toegewezen. De EVV-er fungeert als aanspreekpunt voor het kind en gezin met betrekking tot zorgverlening en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening. De EVV-er stemt af met de betrokkenen, het kind, het gezin, het zorgteam, de zorgcoördinator en behandelend (para)medici.

Kinderen die incidenteel op De Groene Burcht verblijven zullen geen EVV-er toegewezen krijgen, tenzij anders besproken met de zorgcoördinator en manager.

Openingstijden

Het kinderzorghuis is het gehele jaar door geopend. Voor incidentele logeerzorg kunnen ouders per kwartaal inschrijven voor de zorg.

Aanmelding en financiering